- Διαφήμιση -

Κορυδαλλός: 26χρονος έκρυβε στο σπίτι του 11 κιλά ηρωίνη

Έντε­κα κιλά ηρω­ί­νη έκρυ­βε στο σπί­τι του στον Κορυ­δαλ­λό ένας 26χρονος από την Αλβανία.

Ο άνδρας συνε­λή­φθη έπει­τα από έρευ­να των αστυ­νο­μι­κών του Τμή­μα­τος Γενι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Υπο­διεύ­θυν­σης Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Θεσ­σα­λο­νί­κης και σε βάρος του οποί­ου σχη­μα­τί­σθη­κε δικο­γρα­φία για παρά­βα­ση του νόμου περί εξαρ­τη­σιο­γό­νων ουσιών.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων