- Διαφήμιση -

Κερατσίνι — Έσβηνε μια παιδική και αθώα ψυχή και δεν αντιδρούσαν

Οι λέξεις είναι φτωχές για να περιγράψουν την απανθρωπιά και την αδιαφορία

Τα βίντεο ντο­κου­μέ­ντο που προ­έ­βα­λε το Star είναι αδιά­ψευ­στος μάρ­τυ­ρας των όσων εκτυ­λί­χθη­καν το μοι­ραίο από­γευ­μα που το κορι­τσά­κι πέθαι­νε αβο­ή­θη­το εγκλω­βι­σμέ­νο από την πόρ­τα. Πρό­κει­ται για εικό­νες «γρο­θιά» στο στο­μά­χι και απο­τυ­πώ­νουν καρέ καρέ την τρα­γω­δία που εκτυ­λί­χθη­κε από τη στιγ­μή που το κορι­τσά­κι σφη­νώ­θη­κε στην μεταλ­λι­κή πόρ­τα βάρους μισού τόνου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων