- Διαφήμιση -

Ηλικιωμένος συνελήφθη για βιασμό ανήλικης στο Κερατσίνι — Την κακοποιούσε από το 2017

Χει­ρο­πέ­δες πέρα­σαν σε έναν ηλι­κιω­μέ­νο άνδρα οι αστυ­νο­μι­κοί στο Κερα­τσί­νι ο οποί­ος  φέρε­ται να κακο­ποιού­σε σεξουα­λι­κά ένα ανή­λι­κο κορί­τσι από το 2017…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων