- Διαφήμιση -

Η στιγμή της έκρηξης της βόμβας απέναντι από το υπουργείο Εργασίας

Πρό­κει­ται για βίντεο από περί­πτε­ρο το οποίο βρί­σκε­ται αρκε­τά μέτρα μακριά από το σημείο όπου εξερ­ρά­γη η βόμ­βα, στη 01:29 του Σαβ­βά­του. Παρό­λα αυτά, ακό­μα και από από­στα­ση, ακού­γε­ται ο εκκω­φα­ντι­κός ήχος της έκρηξης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων