- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Μεταμορφώνεται η Ακτή Θεμιστοκλέους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο Ταμείο Ανά­καμ­ψης μπή­κε το μεγά­λο έργο ανά­πλα­σης του Αστι­κού Περί­πα­του στην Ακτή Θεμι­στο­κλέ­ους στον Πει­ραιά. Το έργο είναι τμή­μα της λεγό­με­νης “Αθη­ναϊ­κής Ριβιέ­ρας” που στό­χο έχει την ανα­βάθ­μι­ση του παρα­λια­κού μετώ­που της πρωτεύουσας.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων