- Διαφήμιση -

Περιστέρι: Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς

Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 21:30, αστυ­νο­μι­κοί της Ομά­δας ΔΙΑΣ που περι­πο­λού­σαν είδαν μία μηχα­νή χωρίς πινα­κί­δα και έκα­ναν σήμα στον οδη­γό της να στα­μα­τή­σει. Τότε εκεί­νος ανέ­πτυ­ξε ταχύ­τη­τα και ακο­λού­θη­σε καταδίωξη.

Παράλ­λη­λα, ένας αστυ­νο­μι­κός, ο οποί­ος ήταν εκτός υπη­ρε­σί­ας και βρι­σκό­ταν στην πάρο­δο της οδού Πρέ­σπας, είδε τη μηχα­νή και φώνα­ξε στον οδη­γό της να σταματήσει.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων