- Διαφήμιση -

Εντοπίστηκε υποπολυβόλο από πολίτη στην παραλία μπροστά από το ΣΕΦ

Υποπολυβόλο διαμετρήματος 9x19 mm

Το υπο­πο­λυ­βό­λο δια­με­τρή­μα­τος 9x19 mm και εντο­πί­στη­κε άνευ γεμι­στή­ρα και φυσιγ­γί­ων, ενώ στη συνέ­χεια παρα­δό­θη­κε στην οικεία Λιμε­νι­κή Αρχή. Το όπλο βρέ­θη­κε στη θαλάσ­σια περιο­χή της παρα­λί­ας μπρο­στά από το Στά­διο Ειρή­νης και Φιλίας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων