- Διαφήμιση -

Δέσμευσαν πάνω από 400 κιλά ακατάλληλη φέτα στον Πειραιά

Στη δέσμευση τυριού φέτας ΠΟΠ βάρους 408 κιλών, προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Πειραιά, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούν στην αγορά.

Συγκε­κρι­μέ­να, κατά τον υγειο­νο­μι­κό κτη­νια­τρι­κό έλεγ­χο σε ψυκτι­κή απο­θή­κη του Πει­ραιά, οι ελεγ­κτές κτη­νί­α­τροι εντό­πι­σαν και δέσμευ­σαν 24 δοχεία με τυρί φέτα ΠΟΠ, συνο­λι­κού βάρους 408 κιλών, λόγω απου­σί­ας του κωδι­κού αριθ­μού κτη­νια­τρι­κής έγκρι­σης, του τόπου προ­έ­λευ­σης, της εμπο­ρι­κής επω­νυ­μί­ας της επι­χεί­ρη­σης, της απου­σί­ας ανα­γρα­φής της υγρα­σί­ας-λίπους και των ιδιαί­τε­ρων συν­θη­κών απο­θή­κευ­σης του προϊόντος.

 

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων