- Διαφήμιση -

Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά

Η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού

Πρό­κει­ται για την πρώ­τη μεγά­λη έξο­δο του καλο­και­ριού, με τους πρώ­τους αδειού­χους του Ιου­λί­ου, με νησιά όπως η Κρή­τη και η Μύκο­νος να απο­τε­λούν τους επι­κρα­τέ­στε­ρους ταξι­διω­τι­κούς προορισμούς.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων