- Διαφήμιση -

Παλαιό Φάληρο: Πυροβόλησαν 63χρονο επιχειρηματία

Δολοφονική επίθεση εξαπέλυσαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Πέμπτης

Όπως μετέ­δω­σε το OPEN, ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας κινού­νταν σε δρό­μο στο Παλαιό Φάλη­ρο, όταν άγνω­στοι πλη­σί­α­σαν (πιθα­νόν με άλλο αυτο­κί­νη­το) και άρχι­σαν να πυροβολούν.

Ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας (ιδιο­κτή­της κατα­σκευα­στι­κής) τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά και νοση­λεύ­ε­ται, ενώ ανε­πι­βε­βαί­ω­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν πως στο αυτο­κί­νη­το επέ­βαι­νε και ο γιος του.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων