- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία “Φίλιππος” — Αττική: Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά σήμερα

Κλει­στά παρα­μέ­νουν τα σχο­λεία λόγω της κακοκαιρίας:

  1. Στο σύνο­λο της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Βόρειου Τομέα Αττικής.
  2. Σε όλη την Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, με εξαί­ρε­ση τον Δήμο Βάρης Βού­λας Βου­λιαγ­μέ­νης όπου θα παρα­μεί­νουν όλα ανοι­χτά εκτός από το 3ο Δημο­τι­κό Πανο­ρά­μα­τος και το 2ο ‑3ο γυμνά­σιο Βού­λας (κλει­στά).….

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων