Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο.

Μια μεγά­λη φωτιά εκδη­λώ­θη­κε λίγο νωρί­τε­ρα σε δια­μέ­ρι­σμα στο Παλαιό Φάλη­ρο.

Συγκε­κρι­μέ­να, η φωτιά ξέσπα­σε σε δια­μέ­ρι­σμα 5ου ορό­φου πολυ­κα­τοι­κί­ας.

Στο σημείο έχει σπεύ­σει δύνα­μη της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας. Μέχρι στιγ­μής δεν υπάρ­χει εικό­να για εγκλω­βι­σμέ­νους, όμως, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση της Πυρο­σβε­στι­κής, ορι­σμέ­νοι κάτοι­κοι έχουν κατέ­βει στο κλι­μα­κο­στά­σιο της πολυ­κα­τοι­κί­ας.

Επι­χει­ρούν 15 πυρο­σβέ­στες με 5 οχή­μα­τα.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων