- Διαφήμιση -

Πυρκαγιά σε δύο οχήματα στου Ζωγράφου και την Ιπποκράτειο Πολιτεία

Δύο αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες τη νύχτα στου Ζωγράφου και την Ιπποκράτειο Πολιτεία με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές.

Δύο αυτο­κί­νη­τα τυλί­χτη­καν στις φλό­γες τη νύχτα στου Ζωγρά­φου και την Ιππο­κρά­τειο Πολι­τεία με απο­τέ­λε­σμα να υπο­στούν ζημιές.

Στου Ζωγράφου

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, στις 03.30, πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε σε σταθ­μευ­μέ­νο ΙΧ επί της οδού Ούλοφ Πάλ­με 2, στου Ζωγρά­φου, για την κατά­σβε­ση της οποί­ας επι­χεί­ρη­σαν έξι πυρο­σβέ­στες με δύο οχήματα.

Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία

Λίγες ώρες νωρί­τε­ρα, και συγκε­κρι­μέ­να λίγα λεπτά μετά τα μεσά­νυ­χτα της Τετάρ­της, πυρ­κα­γιά εκδη­λώ­θη­κε σε σταθ­μευ­μέ­νο ΙΧ στην περιο­χή Αγιος Μερ­κού­ριος, στην Ιππο­κρά­τειο Πολιτεία.

Για την κατά­σβε­σή της κινη­το­ποι­ή­θη­καν έξι πυρο­σβέ­στες με δύο οχή­μα­τα. Και στις δύο περι­πτώ­σεις προ­κλή­θη­καν ζημιές στα αυτοκίνητα.

Τα αίτια ερευ­νώ­νται από το Ανα­κρι­τι­κό Τμή­μα της Πυροσβεστικής.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων