Ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στο Παλαιό Φάληρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του εισέβαλε στο υποκατάστημα τράπεζας κρατώντας όπλο

Ένο­πλη ληστεία σημειώ­θη­κε, το πρωί της Δευ­τέ­ρα, σε τρά­πε­ζα στο Παλαιό Φάλη­ρο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ένα άτο­μο με καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του προ­σώ­που του εισέ­βα­λε στο υπο­κα­τά­στη­μα τρά­πε­ζας κρα­τώ­ντας όπλο.

Αφού ακι­νη­το­ποί­η­σε υπαλ­λή­λους και πελά­τες, ο δρά­στης άρπα­ξε άγνω­στο χρη­μα­τι­κό ποσό και τρά­πη­κε σε φυγή.

Οι αρχές έχουν εξα­πο­λύ­σει ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψή του.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων