- Διαφήμιση -

Ούτε στις παραλίες της Αθήνας πέταξαν οι χαρταετοί

Λιγο­στή κίνη­ση κατα­γρά­γη­κε και στις παρα­λί­ες της Αθή­νας δεδο­μέ­νου ότι ισχύ­ει η απα­γό­ρευ­ση για μετα­κί­νη­ση από δήμο σε δήμο.
Για περισ­σό­τε­ρα εδώ 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων