- Διαφήμιση -

Καταγγελία: Απλήρωτοι λογαριασμοί και διακοπές ρεύματος σε σχολεία της Νέας Σμύρνης

Μέσα σε δύο μέρες σημειώ­θη­καν δια­κο­πές ρεύ­μα­τος σε ένα νηπια­γω­γείο και σε ένα σχο­λι­κό συγκρό­τη­μα δημο­τι­κών σχολείων.

Απλή­ρω­τοι λογα­ρια­σμοί και δια­κο­πές ρεύ­μα­τος σε σχο­λεία της Νέας Σμύρ­νης καταγ­γέλ­λουν εκπαι­δευ­τι­κοί καλώ­ντας τους αρμο­δί­ους να ανα­λά­βουν τις ευθύ­νες τους και να αντι­με­τω­πί­σουν άμε­σα το πρό­βλη­μα που έχει προκύψει…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων