- Διαφήμιση -

Νέα Σμύρνη: Εφιάλτης για 10χρονο κορίτσι που κακοποιούνταν από τον ίδιο τον πατέρα

Πα-τέρας στη Νέα Σμύρνη βασάνιζε τη 10χρονη κόρη του

Ειδι­κό­τε­ρα, ο 47χρονος, που ζού­σε μόνος με την κόρη του, μετά την εγκα­τά­λει­ψη της συζύ­γου, χτυ­πού­σε καθη­με­ρι­νά το ανή­λι­κο κορί­τσι, την κακο­ποιού­σε σεξο­uα­λι­κά, όπως ανα­φέ­ρουν οι αρχές, ενώ τη βασα­νί­ζε, ώστε να υπο­κύ­πτει στις αρρω­στη­μέ­νες ορέ­ξεις του.

Άνθρω­πος από τον κοι­νω­νι­κό περί­γυ­ρο του 47χρονου Ρου­μά­νου στην καταγωγή.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων