- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Ξεκινούν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς

Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Την Δευ­τέ­ρα 14 Μαΐ­ου ξεκι­νούν οι ηλε­κτρο­νι­κές αιτή­σεις εγγρα­φών για τα παι­διά που θα φιλο­ξε­νη­θούν για πρώ­τη φορά στους παι­δι­κούς σταθ­μούς του δήμου Αθηναίων.

Οι αιτή­σεις για τα παι­διά που δεν έχουν φιλο­ξε­νη­θεί ξανά στους 72 παι­δι­κούς σταθ­μούς του δήμου Αθη­ναί­ων θα μπο­ρούν να υπο­βά­λο­νται ηλε­κτρο­νι­κά έως και την Πέμ­πτη 31 Μαΐ­ου στην ιστοσελίδα του Δημο­τι­κού Βρε­φο­κο­μεί­ου Αθη­νών του δήμου Αθη­ναί­ων (www.dbda.gr). Κατα­λη­κτι­κή ημερομηνία για την απο­στο­λή δικαιολογητικών…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων