- Διαφήμιση -

Σοκ στην Καλλιθέα: Παιδιά έφτιαξαν κρεμάλες και έστησαν εικονικούς πνιγμούς

«Ήθελαν να δουν πως είναι όταν κάποιος προσπαθεί να αυτοκτονήσει»

Σοκ έπα­θαν το από­γευ­μα της Τετάρ­της οι κάτοι­κοι στην Καλ­λι­θέα, όταν αντί­κρι­σαν σε κεντρι­κή πλα­τεία της περιο­χής μια κρεμάλα.

Σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ του κεντρι­κού δελ­τί­ου ειδή­σε­ων του Star, τα παι­διά έκα­ναν εικο­νι­κούς πνιγμούς.

Θαμώ­νας σε διπλα­νή καφε­τέ­ρια είδε ένα παι­δί την ώρα που προ­σπα­θού­σε να κάνει έναν εικο­νι­κό πνιγ­μό και το φωτο­γρά­φι­σε. Στο σημείο έφτα­σαν οι υπάλ­λη­λοι πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας του δήμου, που έκο­ψαν το σχοινί.

Όπως ανα­φέ­ρει υπάλ­λη­λος του δήμου τα παι­διά ήταν ηλι­κί­ας 10 ετών περί­που και είπαν πως είναι σε «απελ­πι­σία και ήθε­λαν να δουν πως είναι όταν κάποιος προ­σπα­θεί να αυτο­κτο­νή­σει. Καμία φορά μπο­ρεί να κρε­μα­στού­με» τους είπαν.

Δεί­τε το ρεπορ­τάζ στο 29:20:

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων