- Διαφήμιση -

Καλλιθέα: Σύλληψη 52χρονου Ιρακινού με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Βελγικές αρχές

Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, ο αλλο­δα­πός κατη­γο­ρεί­ται για τα αδι­κή­μα­τα της πλα­στο­γρα­φί­ας και δια­κί­νη­σης διοι­κη­τι­κών εγγρά­φων, καθώς και για συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση εμπο­ρί­ας ανθρώπων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων