- Διαφήμιση -

Καλλιθέα: Σύλληψη 31χρονου για ναρκωτικά

Σύμ­φω­να με την ΕΛΑΣ, μετά από αξιο­ποί­η­ση πλη­ρο­φο­ριών σχε­τι­κά με την δρά­ση του 31χρονου, συστή­θη­κε ειδι­κή ομά­δα έρευ­νας και έπει­τα από ανα­ζη­τή­σεις εντο­πί­στη­κε και συνε­λή­φθη στην Καλλιθέα.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων