- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Άμεση ενημέρωση για τα δρώμενα της πόλης μέσω Viber

Μέσω της δημο­φι­λούς εφαρ­μο­γής Viber, κάθε δημό­της ή επαγ­γελ­μα­τί­ας που θέλει να γνω­ρί­ζει τι νέο συμ­βαί­νει στην πόλη του, έχει πλέ­ον τη δυνα­τό­τη­τα να εγγρα­φεί στην επί­ση­μη Viber κοι­νό­τη­τα του Δήμου Αθη­ναί­ων και να λαμ­βά­νει τα πιο σημα­ντι­κά και ενδια­φέ­ρο­ντα νέα του δήμου…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων