- Διαφήμιση -

Προσλήψεις 32 ατόμων στον Δήμο Γλυφάδας

Μέχρι σήμερα 23/2 οι αιτήσεις

Oι προ­σλή­ψεις θα γίνουν για την κάλυ­ψη ανα­γκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοι­νω­νι­κή Αθλη­τι­κή & Πολι­τι­στι­κή Παρέμ­βα­ση “Κ.Α.Π.ΠΑ.” Δήμου Γλυ­φά­δας», που εδρεύ­ει στη Γλυ­φά­δα, της Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας Νοτί­ου Τομέα Αθη­νών, συνο­λι­κής διάρ­κειας έως δώδε­κα (12) μήνες.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων