- Διαφήμιση -

ΠΟΕΔΗΝ — 7ωρη στάση εργασίας σήμερα Τετάρτη 23/2

Απολογισμός των 2 ετών από το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα

Σε νέες κινη­το­ποι­ή­σεις προ­χω­ρά η ΠΟΕΔΗΝ, σήμε­ρα Τετάρ­τη 23 Φεβρουα­ρί­ου, με πανελ­λα­δι­κή πανυ­γειο­νο­μι­κή κινη­το­ποί­η­ση που θα εξε­λι­χθεί με 24ωρη απερ­γία στην Περι­φέ­ρεια και 7ωρη στά­ση εργα­σί­ας (8:00–15:00) στην Αθήνα.

Η συγκέ­ντρω­ση στην Αθή­να θα γίνει στις 8:30 πμ στην πλα­τεία Μαβί­λη και θα ακο­λου­θή­σει πορεία προς τη Βου­λή, το Μέγα­ρο Μαξί­μου και το Γενι­κό Λογι­στή­ριο του Κρά­τους. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη θα γίνει συγκέ­ντρω­ση στις 10:00 πμ. έξω από τα γρα­φεία της 3ης και 4ης ΥΠΕ.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων