- Διαφήμιση -

Εκαψαν δύο φορές μέσα σε τρεις ώρες το ίδιο αυτοκίνητο στη Γλυφάδα

Εμπρηστές χτύπησαν μέσα σε τρεις ώρες δύο φορές το ίδιο αυτοκίνητο, στη Γλυφάδα.

Εμπρη­στές χτύ­πη­σαν μέσα σε τρεις ώρες δύο φορές το ίδιο αυτο­κί­νη­το, στη Γλυφάδα.

Η Πυρο­σβε­στι­κή ενη­με­ρώ­θη­κε μία ώρα μετά τα μεσά­νυ­χτα της Τρί­της για πυρ­κα­γιά σε ΙΧ, το οποίο βρι­σκό­ταν σταθ­μευ­μέ­νο στην οδό Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας 2, έξω από κλει­στό χώρο στάθμευσης.

Εμειναν έκπληκτοι

Αμέ­σως δόθη­κε εντο­λή και πέντε πυρο­σβέ­στες με δύο οχή­μα­τα μετέ­βη­σαν στο σημείο και ρίχτη­καν στη μάχη της κατά­σβε­σης. Παρά τις προ­σπά­θειες των πυρο­σβε­στών, το αυτο­κί­νη­το σχε­δόν καταστράφηκε.

Τρεις ώρες αργό­τε­ρα, και συγκε­κρι­μέ­να στις 04.12, η πυρο­σβε­στι­κή ενη­με­ρώ­θη­κε πάλι για πυρ­κα­γιά σε αυτο­κί­νη­το στον ίδιο δρό­μο. Δυνά­μεις που απο­τε­λού­νταν από πέντε πυρο­σβέ­στες και δύο οχή­μα­τα μετέ­βη­σαν στο σημείο.

Εκπλη­κτοι οι πυρο­σβέ­στες δια­πί­στω­σαν ότι και­γό­ταν το ίδιο αυτο­κί­νη­το που είχαν σβή­σει πριν μερι­κές ώρες. Προ­α­νά­κρι­ση για το συμ­βάν διε­νερ­γεί το Ανα­κρι­τι­κό Τμή­μα της Πυροσβεστικής.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων