- Διαφήμιση -

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ελληνικό

Συνα­γερ­μός σήμα­νε στην Πυρο­σβε­στι­κή το πρωί της Δευ­τέ­ρας (19/12), καθώς ξέσπα­σε φωτιά σε δια­μέ­ρι­σμα στο Ελληνικό.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση της Πυρο­σβε­στι­κής, η πυρ­κα­γιά εκδη­λώ­θη­κε σε δια­μέ­ρι­σμα που βρί­σκε­ται επί της οδού Ιωση­φί­δου στον Δήμο Ελλη­νι­κού – Αργυ­ρού­πο­λης Αττικής.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων