- Διαφήμιση -

Αργυρούπολη: Έκρηξη τα ξημερώματα σε ΑΤΜ

Έκρη­ξη σημειώ­θη­κε στις τρεις τα ξημε­ρώ­μα­τα σε ΑΤΜ σού­περ μάρ­κετ στην Αργυ­ρού­πο­λη. Δρά­στες τοπο­θέ­τη­σαν εκρη­κτι­κό μηχα­νι­σμό με απο­τέ­λε­σμα να εκρα­γεί και να προ­κλη­θούν σημα­ντι­κές υλι­κές τόσο μέσα στο κατά­στη­μα, όσο και περιμετρικά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων