- Διαφήμιση -

Απολογείται σήμερα ο δράστης για τον ξυλοδαρμό στην Αργυρούπολη

Σε βάρος του κατηγορουμένου έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Σοκ έχουν προ­κα­λέ­σει τα ευρή­μα­τα ιατρο­δι­κα­στι­κής έρευ­νας, στην οποία γίνε­ται λόγος για εξό­χως σοβα­ρά τραύ­μα­τα και κακώ­σεις, στο σώμα της νεα­ρής κοπέλας.

Σύμ­φω­να με όσα δια­πί­στω­σε ο ιατρο­δι­κα­στής, ο δρά­στης με τα χέρια ξυλο­κο­πού­σε στο κεφά­λι και στον θώρα­κα τη γυναί­κα, σπά­ζο­ντάς της πλευ­ρά, ενώ οι κακώ­σεις στο κεφά­λι ήταν τόσο σοβα­ρές, που οι για­τροί ανα­γκά­στη­καν να προ­χω­ρή­σουν σε κρα­νιο­το­μία απο­συ­μπιε­στι­κή, για να τη σώσουν από το θάνατο.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων