- Διαφήμιση -

Άλιμος: Έκρηξη σε συνεργείο σκαφών

Τρεις τραυματίες

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες κατά τη διάρ­κεια εργα­σιών σε υπό­γειο χώρο προ­κλή­θη­κε για άγνω­στους λόγους έκρη­ξη και ξέσπα­σε μικρής έκτα­σης πυρκαγιά.

Από τη φωτιά υπέ­στη­σαν ελα­φρά εγκαύ­μα­τα 3 εργα­ζό­με­νοι που βγή­καν μόνοι τους από τον χώρο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων