- Διαφήμιση -

50η έκθεση βιβλίου: Επιστρέφει η γιορτή βιβλίου στο Ζάππειο

Με αφορ­μή τα 100 χρό­νια από τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή, το 50ό Φεστι­βάλ Βιβλί­ου φιλο­ξε­νεί στον χώρο του μια σει­ρά εκδη­λώ­σε­ων γύρω από τη Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή ως στοι­χείο ταυ­τό­τη­τας στην Ελλά­δα του σήμε­ρα, με τη συμ­με­το­χή έγκρι­των ομι­λη­τών και πολι­τι­στι­κών φορέων.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων