- Διαφήμιση -

Αγιος Δημήτριος : Μαχαίρωσε οδηγό ταξί για λίγα ευρώ

Ο δράστης στον Αγιο Δημήτριο μαχαίρωσε τον οδηγό ταξί όταν εκείνος αρνήθηκε να του δώσει υπό την απειλή μαχαιριού τις εισπράξεις της ημέρας

Θύμα ληστεί­ας από κακο­ποιό που κρα­τού­σε μαχαί­ρι έπε­σε οδη­γός ταξί τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής, έξω από το σταθ­μό του Μετρό στον Άγιο Δημήτριο.

Ο δρά­στης μαχαί­ρω­σε τον αυτο­κι­νη­τι­στή  όταν εκεί­νος αρνή­θη­κε να του δώσει υπό την απει­λή μαχαι­ριού τις λιγο­στές εισπρά­ξεις της ημέρας.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, όλα ξεκί­νη­σαν όταν ένας αλλο­δα­πός έκα­νε σήμα στο ταξί να στα­μα­τή­σει στην περιο­χή της Ομό­νοιας, ζητώ­ντας του να τον μετα­φέ­ρει στον Αγιο Δημήτριο.

Όταν έφτα­σαν στην περιο­χή, ο αλλο­δα­πός υπό την απει­λή μαχαι­ριού προ­σπά­θη­σε να ληστέ­ψει τον οδη­γό ταξί.

Αντέδρασε ο οδηγός

Ο οδη­γός όμως αντέ­δρα­σε και αυτό είχε ως απο­τέ­λε­σμα να δεχτεί μαχαιριές.

Στη συνέ­χεια, ο αλλο­δα­πός διέ­φυ­γε, ωστό­σο οι αστυ­νο­μι­κοί τον εντό­πι­σαν και τον συνέ­λα­βαν λίγη ώρα αργότερα.

Σε βάρος του σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας και ληστεία.

 

Πηγή in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων