- Διαφήμιση -

Σχολεία της Αθήνας “ντύνονται” με εντυπωσιακές τοιχογραφίες για το περιβάλλον

Ο Δήμος Αθη­ναί­ων σε συνερ­γα­σία με την ομά­δα της Urban Act, έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα σε ταλα­ντού­χους Έλλη­νες και ξένους street artists να δημιουρ­γή­σουν εντυ­πω­σια­κά murals, σε σχο­λεία της Αθήνας.

Μία πολύ­χρω­μη σοφή κου­κου­βά­για, ένα υδά­τι­νο τοπίο σε μπλε και πρά­σι­νο, ένα δεντρό­σπι­το βγαλ­μέ­νο από τα παρα­μύ­θια κι ένα πανέ­μορ­φο πτη­νό μέσα σε ζωη­ρά χρώ­μα­τα, συν­θέ­τουν τις τέσ­σε­ρις νέες τοι­χο­γρα­φί­ες που κοσμούν εδώ και λίγο και­ρό ισά­ριθ­μα σχο­λεία της Αθήνας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων