- Διαφήμιση -

Στον Εισαγγελέα ο δήθεν οδοντίατρος από την Ηλιούπολη — Έρευνα για τη δράση του

Συνε­λή­φθη στην Ηλιού­πο­λη μετά από καταγ­γε­λί­ες 55χρονος που φέρε­ται ότι δια­τη­ρού­σε οδο­ντια­τρείο χωρίς πτυ­χίο. Παράλ­λη­λα η Εισαγ­γε­λία ξεκι­νά, με αφορ­μή άλλες καταγ­γε­λί­ες πολι­τών που έφθα­σαν στις αστυ­νο­μι­κές Αρχές, προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση, ώστε με ερευ­νη­θεί όλη η δρα­στη­ριό­τη­τα του 51χρονου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων