- Διαφήμιση -

Νέα Φιλαδέλφεια: Φάκελος με σφαίρα στο σπίτι διευθύντριας δημόσιας υπηρεσίας

Σύμ­φω­να με πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, η γυναί­κα βρή­κε στο γραμ­μα­το­κι­βώ­τιό της έναν φάκε­λο που προ­ο­ρι­ζό­τα­νε για την ίδια. Το όνο­μα του απο­στο­λέα που ήταν γραμ­μέ­νο  στον φάκε­λο ήτα­νε «Σόλων Αγα­πη­τός» με ταχυ­δρο­μι­κή διεύ­θυν­ση στην περιο­χή του Ιλίου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων