- Διαφήμιση -

Θερμαινόμενοι χώροι από τον Δήμο Αθηναίων λόγω κακοκαιρίας

Έκτακτα μέτρα για τους αστέγους

Σε κατά­στα­ση ετοι­μό­τη­τας βρί­σκε­ται ο Δήμος Αθη­ναί­ων, για την προ­στα­σία των αστέ­γων λόγω κακο­και­ρί­ας. Προ­χω­ρά στην λει­τουρ­γία θερ­μαι­νό­με­νων χώρων όπου μπο­ρούν να φιλο­ξε­νη­θούν, να ζεστα­θούν και να προ­στα­τευ­τούν από το κρύο ενώ εισερ­χό­με­νοι θα υπο­βλη­θούν και σε rapid test.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων