- Διαφήμιση -

Θάνατος δικηγόρου στα Τουρκοβούνια: Εν αναμονή της ιατροδικαστικής έκθεσης

Την έκθεση του ιατροδικαστή περιμένουν στην αστυνομία, προκειμένου να «πέσει φως» στα αίτια του θανάτου του 30χρονου δικηγόρου, το πτώμα του οποίου βρέθηκε χθες απόγευμα, σε απόκρημνη βραχώδη περιοχή, στην οδό Αττικού 'Αλσους, στα Τουρκοβούνια.

«Σύμ­φω­να με τις έως τώρα ενδεί­ξεις δεν φαί­νε­ται ο θάνα­τός του να οφεί­λε­ται σε εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια. Τίπο­τε, όμως, δεν είναι ακό­μη σίγου­ρο. Περι­μέ­νου­με την έκθε­ση του ιατρο­δι­κα­στή», τονί­ζουν στο ΑΠΕΜΠΕ αστυ­νο­μι­κές πηγές.

Σημειώ­νε­ται ότι συγ­γε­νείς του νεα­ρού δικη­γό­ρου τον ανα­ζη­τού­σαν από χθες το πρωί, καθώς δεν είχε εμφα­νι­στεί σε δικα­στή­ριο που είχε στον Πει­ραιά, ενώ στη συνέ­χεια δηλώ­θη­κε η εξα­φά­νι­σή του. Το από­γευ­μα βρέ­θη­κε το αυτο­κί­νη­τό του στο Αττι­κό Άλσος, με τα κλει­διά πάνω στη μίζα, ενώ μέσα υπήρ­χε και το κινη­τό τηλέ­φω­νό του.

 

Πηγή www.cnn.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων