- Διαφήμιση -

Ταλαιπωρία για πτήση της Ryanair: Προσγειώθηκε στην Αθήνα αντί στη Θεσσαλονίκη λόγω ομίχλης

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Weeze της Γερμανίας - Ο πιλότος αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και τελικά το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας

Ταλαι­πω­ρία περί­με­νε τους επι­βά­τες πτή­σης της Ryanair με προ­ο­ρι­σμό το αερο­δρό­μιο «Μακε­δο­νία» της Θεσσαλονίκης.

Η πτή­ση FR5714 απο­γειώ­θη­κε στις 15.40 από το Weeze της Γερ­μα­νί­ας προς Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ωστό­σο, λόγω της πυκνής ομί­χλης και της έντο­νης βρο­χό­πτω­σης, το αερο­σκά­φος δεν κατά­φε­ρε να προσγειωθεί.

Ο πιλό­τος ανα­γκά­στη­κε να αλλά­ξει πορεία και τελι­κά το αερο­σκά­φος προ­σγειώ­θη­κε στο αερο­δρό­μιο «Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος» της Αθήνας. 

Στο αερο­σκά­φος επέ­βαι­ναν 200 επιβάτες.

 

Πηγή www.protothema.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων