- Διαφήμιση -

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπ. Εργασίας για τις συντάξεις χηρείας

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διαρκείας έξω από το υπουργείο Εργασίας πραγματοποιεί ο Σύλλογος Συζύγων Θανόντων ΑΞΙΑ (Αξία-Ισότητα-Αλληλεγγύη).

Ο Σύλ­λο­γος ΑΞΙΑ επι­ση­μαί­νει ότι διεκ­δι­κεί τα εξής:

«Την κατάρ­γη­ση ηλι­κια­κών κρι­τη­ρί­ων χορή­γη­σης σύντα­ξης (κατη­γο­ρία κάτω των 55 ετών και κατη­γο­ρία κάτω των 52 ετών), ως παρά­λο­γα και αντι­συ­νταγ­μα­τι­κά, αφού χωρί­ζει τους πολί­τες σε κατηγορίες.

Την επα­να­φο­ρά του 70% της σύντα­ξης του εκλι­πό­ντος, αντί του 50% που καθο­ρί­στη­κε με το ν. 4387/2016.

Τη μεί­ω­ση του ορί­ου της πεντα­ε­τί­ας έγγα­μου βίου, που ανα­φέ­ρε­ται στην παρά­γρα­φο 2 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, από πέντε στα τρία έτη.

Τη μη εφαρ­μο­γή του επα­νυ­πο­λο­γι­σμού στις συντά­ξεις χηρεί­ας που οδη­γεί σε νέες μειώ­σεις. Σε αντί­θε­τη περί­πτω­ση, στο πλαί­σιο της ισο­νο­μί­ας των πολι­τών, να εφαρ­μο­στεί για τις συντά­ξεις χηρεί­ας ό,τι και σε όλους τους άλλους συντα­ξιού­χους» σημειώ­νει ο Σύλ­λο­γος Συζύ­γων Θανό­ντων ΑΞΙΑ.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων