- Διαφήμιση -

Στην Αθήνα σήμερα ο Πιερ Μοσκοβισί

Στις 9:30 η συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα - Θα ακολουθήσει συνάντηση με Νίκο Βούτση

Στην Αθή­να θα βρε­θεί σήμε­ρα, Πέμ­πτη, ο Ευρω­παί­ος επί­τρο­πος Πιερ Μοσκο­βι­σί, αρμό­διος για τις Οικο­νο­μι­κές και Δημο­σιο­νο­μι­κές Υπο­θέ­σεις, τη Φορο­λο­γία και τα Τελωνεία.

Στις 9:30 θα γίνει δεκτός από τον πρω­θυ­πουρ­γό, Αλέ­ξη Τσί­πρα, και μετά θα συνα­ντη­θεί με τον πρό­ε­δρο της Βου­λής, Νίκο Βούτση.

Ο κ. Μοσκο­βι­σί θα απευ­θυν­θεί επί­σης στην ειδι­κή διαρ­κή επι­τρο­πή των Ευρω­παϊ­κών Υπο­θέ­σε­ων, στη διαρ­κή Επι­τρο­πή Εθνι­κής Άμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων και στη διαρ­κή Επι­τρο­πή Οικο­νο­μι­κών Υποθέσεων.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων