- Διαφήμιση -

Στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Στην Αθή­να θα βρί­σκε­ται για τις επό­με­νες ημέ­ρες ο Οικου­με­νι­κός Πατριάρ­χης Βαρ­θο­λο­μαί­ος. Όπως ανέ­φε­ρε το Φανά­ρι ανα­χώ­ρη­σε το πρωί για την Αθή­να για τετρα­ή­με­ρη επίσκεψη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων