- Διαφήμιση -

Ατύχημα στην Πανεπιστημίου με τρόλεϊ και τουριστικό λεωφορείο – Έξι τραυματίες

Ατύ­χη­μα με τρό­λεϊ και του­ρι­στι­κό λεω­φο­ρείο στην Πανε­πι­στη­μί­ου το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας 15/4. Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, καλώ­διο του τρό­λεϊ έπε­σε πάνω σε ανοι­κτό του­ρι­στι­κό λεωφορείο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων