- Διαφήμιση -

Μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Προ­βλή­μα­τα κατα­γρά­φο­νται αυτή την ώρα στην κάθο­δο της Αθη­νών Λαμί­ας από τον κόμ­βο Καλυ­φτά­κη έως τη Λεω­φό­ρο Αθη­νών. Μπο­τι­λιά­ρι­σμα υπάρ­χει και στο κέντρο της Αθή­νας, ενώ αυξη­μέ­νη είναι η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στην Λεω­φό­ρο Κατε­χά­κη στο ρεύ­μα προς Ηλιού­πο­λη, και στα δύο ρεύ­μα­τα της Λεω­φό­ρου Κηφι­σί­ας, στην κάθο­δο της Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας και στην Σταδίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων