- Διαφήμιση -

Μητρόπολη Αθηνών: Ουρές πιστών από τα ξημερώματα για την εικόνα «Άξιον Εστί»

Ουρές έχουν σχη­μα­τί­σει από τα ξημε­ρώ­μα­τα πιστοί που κατα­φθά­νουν για να προ­σκυ­νή­σουν την ιερή εικό­να της Πανα­γί­ας «Άξιον Εστί» στη Μητρό­πο­λη Αθηνών.

Η εικό­να της Πανα­γί­ας «Άξιον εστί» έφτα­σε χθες στην Αθή­να με ειδι­κή πτή­ση και είναι η πρώ­τη φορά που μετα­φέ­ρε­ται εκτός Αγί­ου Όρους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων