- Διαφήμιση -

Μαυροειδάκος για Ρωσικό Προξενείο: Πιθανή τρομοκρατική ενέργεια η έκρηξη

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην ΕΛ.ΑΣ όταν ενημερώθηκε ότι εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο στο ρωσικό προξενείο στην Αθήνα.

Συνα­γερ­μός σήμα­νε το πρωί της Παρα­σκευ­ής στην ΕΛ.ΑΣ όταν ενη­με­ρώ­θη­κε ότι εντο­πί­στη­κε ύπο­πτο αντι­κεί­με­νο στο ρωσι­κό προ­ξε­νείο στην Αθήνα.

Ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Ειδι­κών Φρου­ρών, Στρά­τος Μαυ­ροει­δά­κος μίλη­σε στην τηλε­ό­ρα­ση του ΣΚΑΙ για πιθα­νή τρο­μο­κρα­τι­κή ενέργεια.

Όπως ανέ­φε­ρε ο κ. Μαυ­ροει­δά­κος, το συγκε­κρι­μέ­νο περι­στα­τι­κό δεί­χνει να σχε­τί­ζε­ται με μία καμέ­νη μοτο­σι­κλέ­τα που βρέ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα στην περιο­χή των Εξαρ­χεί­ων, όμως ‑όπως είπε- δεν είναι σε θέση να κάνει περισ­σό­τε­ρες δηλώ­σεις, διό­τι οι έρευ­νες βρί­σκο­νται σε εξέλιξη.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων