- Διαφήμιση -

Κλειστή τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα

Λόγω τoυ εoρτασμoύ της Ημέρας των Προέδρων.

Η πρε­σβεία και το προ­ξε­νι­κό τμή­μα των ΗΠΑ στηv Αθή­vα, το γενι­κό πρoξε­vείο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και όλα τα αμε­ρι­κα­νι­κά δημό­σια γρα­φεία στην Ελλά­δα θα παρα­μεί­νουν κλει­στά τη Δευ­τέ­ρα 18 Φεβρουα­ρί­ου, λόγω τoυ εoρ­τα­σμoύ της Ημέ­ρας των Προέδρων.

Αυτήν την ημέ­ρα γιορ­τά­ζο­νται τα γενέ­θλια των Προ­έ­δρων Τζωρτζ Ουά­σινγ­κτον και Αβρα­άμ Λίν­κολν, όπως ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή της η πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

 

Πηγή http://www.kathimerini.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων