- Διαφήμιση -

Καλλιμάρμαρο — Σύγκρουση λεωφορείου με μοτοσικλέτα: Νεκρός ο οδηγός της μηχανής

Το τρο­χαίο σημειώ­θη­κε στο ρεύ­μα καθό­δου της Βασι­λέ­ως Κων­στα­ντί­νου όταν ένα λεω­φο­ρείο το οποίο επι­χει­ρού­σε να στρί­ψει στο ρεύ­μα ανό­δου, συγκρού­στη­κε με τη μοτο­σι­κλέ­τα. Στο σημείο έφτα­σε ασθε­νο­φό­ρο για να παρα­λά­βει τον οδη­γό της μηχα­νής και να τον μετα­φέ­ρει σε εφη­με­ρεύ­ον νοσοκομείο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων