- Διαφήμιση -

Εργατική Πρωτομαγιά: Ολοκληρώθηκαν οι πορείες στην Αθήνα – Άνοιξαν οι δρόμοι

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι συγκε­ντρώ­σεις συν­δι­κά­των, σωμα­τεί­ων και οργα­νώ­σε­ων στο κέντρο της Αθή­νας, στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού της Εργα­τι­κής Πρω­το­μα­γιάς και άνοι­ξαν στα­δια­κά οι δρό­μοι στο κέντρο της πρωτεύουσας..

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων