- Διαφήμιση -

Επεισόδια και χημικά στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας - Δείτε φωτογραφίες από το news.gr

Συγκρού­σεις μετα­ξύ φοι­τη­τών και ανδρών των ΜΑΤ σημειώ­θη­καν πριν από λίγα λεπτά στο κέντρο της Αθή­νας, κατά τη διάρ­κεια του πανεκ­παι­δευ­τι­κού συλλαλητηρίου.

Άτο­μα που ήταν στην πορεία κινή­θη­καν επι­θε­τι­κά προς τα ΜΑΤ τα οποία απά­ντη­σαν με χρή­ση χημικών.

Πάντως, ομά­δα φοι­τη­τών που πρό­σκει­ται στην εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Αρι­στε­ρά πραγ­μα­το­ποιούν αυτή την ώρα ξεχω­ρι­στή πορεία από τα Προ­πύ­λαια προς τη Βουλή.

Το κέντρο της Αθή­νας είναι κλει­στό αυτήν την ώρα για τα οχήματα.

Φωτο­γρα­φί­ες: Γιάν­νης Κέμμος

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων