- Διαφήμιση -

Επεισόδια έξω το AT Ομονοίας για τον θάνατο μετανάστη

Ένταση επικράτησε έξω από το ΑΤ Ομονοίας, κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας για τον θάνατο του Νιγηριανού μετάσταση

Έντα­ση επι­κρά­τη­σε το από­γευ­μα της Τρί­της έξω από το ΑΤ Ομο­νοί­ας, κατά τη διάρ­κεια πορεί­ας δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τον θάνα­το του Νιγη­ρια­νού μετάσταση.

Τα επει­σό­δια σημειώ­θη­καν όταν δια­δη­λω­τές, αφού έφτα­σαν έξω από το ΑΤ Ομο­νοί­ας, άρχι­σαν να πετούν αντι­κεί­με­να στους αστυ­νο­μι­κούς οι οποί­οι απά­ντη­σαν με χρή­ση χημικών.

Η πορεία πραγ­μα­το­ποιού­νταν από αντι­ρα­τσι­στι­κές, αντι­φα­σι­στι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες κι οργα­νώ­σεις της εξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Αριστεράς.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στις 8 Φλε­βά­ρη, ο Εμπου­κά, μετα­νά­στης από την Νιγη­ρία, σύζυ­γος και πατέ­ρας δύο παι­διών, μετα­φέρ­θη­κε για εξα­κρί­βω­ση στοι­χεί­ων στο ΑΤ Ομό­νοιας, όπου και πέθα­νε υπό αδιευ­κρί­νι­στες συνθήκες.

Σύμ­φω­να με τις καταγ­γε­λί­ες της γυναί­κας του, ο θάνα­τός του Εμπου­κά Μαμα­σου­μπέκ απο­κρύ­φτη­κε από τους αστυ­νο­μι­κούς, όταν αυτή τον αναζήτησε.

Από την πλευ­ρά της η αστυ­νο­μία ανα­φέ­ρει ότι ο Εμπου­κά προ­σή­χθη για εξα­κρί­βω­ση στοι­χεί­ων και πέθα­νε από πνευ­μο­νι­κό οίδη­μα μέσα στο τμή­μα στις 12.30 την Παρασκευή.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων