- Διαφήμιση -

Εντυπωσιακή πτήση πάνω από την Αθήνα με θερμική κάμερα εν μέσω καύσωνα

Οι 72°C που καταγράφηκαν

Η ομά­δα UpStories σε συνερ­γα­σία με το meteo.gr την Παρα­σκευή 25 Ιου­νί­ου 2021 πραγ­μα­το­ποί­η­σε πτή­σεις με drone, με χρή­ση θερ­μι­κής κάμε­ρας εν μέσω καύ­σω­να, για την χαρ­το­γρά­φη­ση περιο­χών που συμ­βάλ­λουν στην αστι­κή θερ­μι­κή νησίδα.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Αθή­να σήμε­ρα Athens today

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων